Obchodní podmínky

Provozovatel serveru:

Tomáš VEJNAR
IČ: 10408631

Malšovice 73
CZ - 405 02  Děčín 4

www.vejnartextil.cz

e-mail: info@vejnartextil.cz

IČO: 10408631

Jana Vejnarová  tel: +420 773 200 110 
Lenka Smolová   tel: +420 608 442 314 
 
Bankovní spojení: 106026161 / 0300

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi provozovatelem serveru www.vejnartextil.cz(dále jen prodávající) a návštěvníkem serveru www.vejnartextil.cz , který odešle objednávku (dále jen kupující).
Server www.vejnartextil.cz je provozován za účelem uzavírání kupních smluv na zboží, které je předmětem nabídky na tomto serveru mezi prodávajícím a kupujícím, za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách. Prodávající je není plátcem daně z přidané hodnoty. Prodávající zasílá zboží pouze na území České republiky. Záležitosti neupravené v tomto textu se řídí právním řádem České republiky.

Další pravidla

Prodávající se zavazuje při vyřizování objednávek i případných dalších požadavků kupujících a návštěvníků serveru postupovat s maximální odbornou péčí.

Prodávající potvrdí kupujícímu uzavření kupní smlouvy e-mailem do 48 hodin od odeslání objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit uzavření kupní smlouvy v tomto termínu bez udání důvodu. V takovém případě mu vůči kupujícímu nevznikají žádné povinnosti. O této skutečnosti informuje kupujícího do 48 hodin od odeslání objednávky. Po lhůtě 48 hodin může prodávající odstoupit od potvrzené kupní smlouvy pouze ze závažných důvodů jako je nemožnost ověřit údaje kupujícího (např. kupující kteroukoli denní dobu nezvedá telefon a neodpovídá na e-maily), nedostupnost zboží, či jiné nepřekonatelné překážky, které nejsou způsobeny prodávajícím. O této skutečnosti je prodávající povinen kupujícího neprodleně informovat odesláním e-mailu na adresu uvedenou v registraci. Termím dodání je v rozmezí 1-3 týdny od přijetí objednávky. Konkrétní termín dodání sdělíme na požádání. Všechno vystavené zboží se vyrábí na zakázku a na míru. To zaručuje zákazníkovi jistoju, že mu oblečení dobře padne.

Odstoupení od smlouvy podle §53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb.
Kupující má právo na odstoupení od kupní smlouvy nebo výměnu zboží do 14-ti dnů od obdržení zásilky. Odsouhlasením obchodních podmínek kupující souhlasí s tím, že zboží musí vrátit nepoužité, neprané, v bezvadném stavu a pokud je to možné i v nepoškozeném originálním obalu. Kupující odešle zboží zpět prodávajícímu na adresu:

Centrální sklad:
Vejnar – dětské a kojenecké oblečení
Ústecká 464/93
Děčín 4 – Rozbělěsy 40502

Zboží nesmí být odesláno na dobírku. V balíku musí být napsán požadavek kupujícího s určení způsobu vrácení peněz včetně případného čísla účtu. Prodávající se zavazuje, že za zboží, vrácené podle těchto podmínek, odešle na účet kupujícího do 30 dnů od převzetí zboží plnou kupní cenu včetně poštovného. V případě vrácení peněz složenkou prostřednictvím České pošty na adresu kupujícího si prodávají vyhrazuje právo ponížit zaslanou částku o cenu nákladů na poštovné za takový úkon ve výši 45,- Kč.

Částečné plnění

V případě, že není k dispozici veškeré zboží z objednávky kupujícího, je prodávající oprávněn dodat kupujícímu částečné plnění, které obsahuje dostupné zboží. Pokud jsou za zabalení a zaslání objednaného zboží účtovány poplatky, musí prodávající snížit účtovanou částku v poměru ceny objednaného a dodaného zboží. Kupující se zavazuje částečné plnění podle těchto pravidel přijmout.

Přepravní náklady

Přepravní náklady jsou účtovány dle následujícího sazebníku:

Zákazníci:

  • platba předem na účet - při odběru nad 2000,- Kč poštovné zdarma, při odběru nižším než 2000,-Kč poštovné 80,-Kč
  • dobírka - při odběru do 2000,- Kč poštovné 120,-, při odběru vyšším než 2000,-Kč činí poštovné a dobírka 0-Kč

Nevyzvednuté zásilky

V případě, kdy kupující nepřevezme od přepravce zvoleného v objednávce zásilku, která mu byla na základě této objednávky zaslána, zavazuje se prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 360,- Kč.

Osobní údaje

Kupující dává potvrzením souhlasu s těmito obchodními podmínkami i souhlas s nezbytně nutným zpracováním zadaných osobních údajů.